KudyJdu

[CZ] Aplikace sloužící k zakódování a dekódování informací o cestě s využitím QR kódu

View the Project on GitHub pesout/KudyJdu

KudyJdu

Podmínky použití

Tuto apliklaci lze nekomerčně používat a upravovat dle libosti, je ale nutné uvést jméno autora (Štěpán Pešout) a odkaz na jeho webové stránky (pesout.net).

Popis

Po zadání informací o vytyčené trase se vygeneruje QR kód. Ten se umístí do terénu společně se značením trasy (naučná stezka, turistická trasa), nejlépe i s informací o cílovém bodu a jeho vzdálenosti. Po naskenování kódu algoritmus zpracuje data v kódu obsažená. Výstupem je pak výškopis a předem zadané informace.

Výhodou je, že všechna data o trase jsou v QR kódu a není tak třeba zajišťovat databáze apod. Z internetu se v případě naskenování stáhne pouze část algoritmu nutná ke zpracování, přičemž velikost se pohybuje kolem 9 kB. Díky této vlastnosti lze algoritmus používat i při snížené rychlosti připojení nebo špatném signálu.

Zkuste si naskenovat tento testovací kód:

Testovací QR kód

Jak zadávat vstupní hodnoty

Pole (textarea) v horní části

Konverze ze souřadnic

Vlastnosti

Webová adresa

Přečtení QR kódu

Generátor QR kódů